podmosta.bg
Искрено за страстта „Между Берлин и София“
На 9-ти юни, в София беше открита фото-изложбата на Ели Цонова „Между Берлин и София“.