podmosta.bg
„Хората, които са винаги с мен“ от Нарине Абгарян
След „Хората, които са винаги с мен“ мога да заявя, че Абгарян напълно заслужава всеки суперлатив по адрес на творчеството си.