podmosta.bg
Буквалното да се чете преносно. Преносното – буквално - гост автор(итет)
В януарска привечер приятел предложи да откара мен и дъщеря ми до вкъщи. „Откъде искаш да минем?”, попита той. Поисках да го излъжа. Не просто да му предложа обходен път. А да шофира все по-далеч от моя дом, от моя квартал, от центъра, да напусне София – и страната. Да пътува на север. Децата да