podmosta.bg
25 въпроса с Марин Бодаков - гост автор(итет)
Марин Бодаков е журналист, критик, писател, поет, издател, преподавател. Според нас – един от най-важните хора в съвременната българска литературна и културна среда. Най-вероятно сте го чели във в-к „Култура“ или в някой от големите български ежедневници, в които редовно гостува. За нас обаче Марин Бодаков е преди всичко приятел. Първата ни среща се проведе