podiolab.com
Bakış Açısı | #11 | Çalışma Hayatında Gelişim | Podiolab
İş yaparken nasıl gelişirim ? Bu konuda bitmek bilmeyen bir isteğimiz var. Bireyin sahip olduğu nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışları geliştirmesi