podiolab.com
Türkiye'de İnovasyon, İnovatif Düşünce ve Girişimcilik: Dr. Umut Ekmekçi
 | Podiolab
Teknoloiji’nin de etkisiyle kaybettiğimiz güvenin bizi getirdiği nokta ve podcast’lerin yükselişi.