podiolab.com
Bakış Açısı | #9 | Sürdürülebilir Kalkınma | Podiolab
Bakış Açısı #podcast serisinin IX. Bölümünde, günlük koşuşturmalarımızı teferruatta bırakması gereken “Sürdürülebilir Kalkınma” konusu değerlendirildi. Bu