podiolab.com
Bakış Açısı | #6 | Girişimciler İçin Tasarım Odaklı Düşünme | Podiolab
Bakış Açısı podcast serisinin altıncı bölümünde, temelde kullanıcıyı /müşteriyi /hedef kitleyi merkeze alan ve tam olarak ifade edilemeyen sorunlara,