podiolab.com
Bakış Açısı | #04 | Dijitalin Pazarlama Dünyasına Etkisi | Podiolab
Bu bölümde, günümzde maruz kaldığımız mesaj selinden yola çıkarak, iletişimin nasıl değiştiğini, ne kadar zorlaştığını ve neler yapılabileceğini