podiolab.com
Bakış Açısı | #01 | Kurum İçi Girişimcilik | Podiolab
Kurum içinde girişimci olmak mümkün mü? Neden ve nasıl kurum içi girişimci olunur? İş dünyası bu ortamı sağlamak için neler yapar?Bu ve benzeri soruların