plusmaster.ir
شروع کار فاز دوم پروژه پلاس مستر | پلاس مستر
در آذرماه سال ۹۴،تصمیم بر این شد که سیستم و پشتیبانی بازیکنان ایرانی از بازیکنان خارجی جدا شود و سایت PlusMaster.Ir مسئولیت میزبانی بازیکنان فقط ایرانی را به عهده بگیرد. در نتیجه از ابتدای سال ۲۰۱۶ پروژه PlusMaster به دو قسمت PlusMaster.Net و PlusMaster.Ir تقسیم شد. پروژه PlusMaster.Net هم اکنون فقط پروژه BO II را …