plusmaster.ir
افتتاح پروژه Mw2 همراه با آنتی چیت و مسابقات در بهار 95 | پلاس مستر
خیلی ها روزی را در رویای خود تصور میکردند که محیطی ایجاد شود که در آن کلن های کال آف دیوتی ۶ بتوانند در یک محیطی کاملا ایمن با هم مسابقه دهند و امتیازات تیم ها در مکانی ثبت شود و رقابت بین تیم ها ایجاد شود. با سیستم پلاس مستر،رسیدن به این هدف امکان …