plitvicka-jezera.hr
Natječaj za posao vatrogasca- vozača - Općina Plitvička Jezera
Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,- pročišćeni tekst, 174/04.,38/09.i80/10.), članka 34. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ broj 10/09) i članka 8. točka 06. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na …