pleszew.pl
Zaproszenie do składania ofert: gastronomia
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że udostępni płatnie lub nieodpłatnie plac o powierzchni około 300 m2 (patrz załączone zdjęcie poglądowe) na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej w roku 2018: Dni Pleszewa oraz strefa kibicowania w okresie 14 czerwca – 15 lipca.