pleszew.pl
Groby wojenne: Powstanie Wielkopolskie i Powstanie Styczniowe
Informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępny jest rejestr grobów wojennych. Na razie zawiera on ewidencję dotyczącą powstańców wielkopolskich i powstańców styczniowych.