plavusin-kutak.com
Један је Мика Антић
Спадам у оне генерације које се могу похвалити да им је Мирослав Антић долазио у школу, те да им је уместо наставника српског језика причао о себи. Сећам се и да сам многе песме из “Плавог ч…