placomunitaribarceloneta.org
Barceloneta Proa a la Mar
Barceloneta Proa a la Mar Barceloneta Proa a la Mar és una iniciativa comunitària innovadora orientada al desenvolupament local del territori. Sorgeix en el context de la Taula d'Ocupació de la Barceloneta amb la voluntat de donar respostes col·lectives a la situació d'atur actual, a l'elevat percentatge d'abandonament dels estudis obligatoris i de fracàs escolar, a l'empobriment