pl.naszwybir.pl
Szkolenie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów
19 grudnia 2017 roku w Ukraińskim domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się szkolenie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców z poza krajów Unii Europejskiej pt. „Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?”. Szkolenie będzie uwzględniać zmiany w procedurze zatrudniania cudzoziemców które nastąpią po 1 stycznia 2018 roku według zmian w polskim prawie (zmiany w ustawie o cudzoziemcachWięcej