pl.naszwybir.pl
Karta Polaka — nowy system rejestracji - Nasz Wybir - Informacyjny portal ukraińskich migrantów
Materiał ten jest dostępny również w języku ukraińskim/ Матеріал також можна прочитати українською мовою Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że od dnia 10 października 2017 roku wprowadzony zostaje nowy system rejestracji na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka. Rejestracja odbywa się: poprzez Internet na adres e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl pocztą na adres Konsulat Generalny RPWięcej