pkapostolov.net
Възможност за свободен достъп до икономически данни за общините в страната
Проблемът с данните на ниво община винаги е бил проблем. Само допреди няколко години за общините в България информацията беше предимно платена. Последните няколко години това се промени, най-вече з…