pkapostolov.net
Професията на урбаниста в Европейския съюз и България
Значението на професията на урбаниста за обществото отдавна е осъзната в почти цял свят. Въпреки това, като цяло се публикуват сравнително малко доказателства за професионалната реализация на специ…