pkapostolov.net
Коментар на предложените изменения в Закона за регионалното развитие
Подготовката на страната ни за следващия програмен период (2021-2027) неизбежно ще окаже дълготрайно влияние върху развитието на българските общини. Това ще бъде резултат от предстоящото приемане н…