pk-mornar.hr
Priznanje našoj obuci neplivača
Plivački klub Mornar sudjelovao je na 15. Savjetovanju o obuci neplivača na temu "Čimbenici uspješnosti obuke neplivača" održanom u Orahovici od 18. - 20. listopada na kojem su sudjelovali naši treneri prof. Barbara Kaličanin i prof. Mirko Samardžić. U sklopu savjetovanja dodijeljene su i