pjg.org.pl
Jadwiga Emilewicz o prawach rodziców w Krakowie
"Chcielibyśmy prawa zapisane dzisiaj w konstytucji jeszcze mocniej postawić w ustawie oświatowej. Dzisiaj wiele tych zapisów jest wprowadzonych do rozporządzenia. My chcielibyśmy podnieść je do rangi ustawowej" - powiedziała Jadwiga Emilewicz