pisolsztyn.org.pl
Rozmowy o Ojczyźnie - 1050-lecie Chrztu Polskiego - PiS Warmia, Mazury i Powiśle
W cyklu Rozmów o Ojczyźnie organizowanym przez Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP nie mogło zabraknąć tematu o 1050 rocznicy Chrztu Polski. Patronat pełniła Akcja Katolicka. Temat zreferował Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Moderatorem był...