pisolsztyn.org.pl
Współpraca W-MSSE z Agencją Rozwoju Przemysłu - PiS Warmia, Mazury i Powiśle
Rozwój atrakcyjności obszaru północno-wschodniej Polski, kojarzenie partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych, wspieranie przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć poprzez oferowanie różnego rodzaju instrumentów wsparcia to niektóre obszary współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju...