piratikvk.cz
Piráti Rotava
Jsme nové tváře, nezatížené minulostí. Parta lidí, kterou již nebaví pouze nečinně sledovat dění ve městě. Chceme se na chodu aktivně podílet, zlepšit fungování poskytovaných služeb a městského úřadu. Chceme rozšířit portfolio činností města pro občany, Rotavu pro lidi ! Nebudeme krýt klientelismus na Rotavě, nebudeme se podílet na neprůhledných výběrových řízení, nebudeme podporovat aktivity a činnosti, které jdou proti