piratikvk.cz
MS Loket
Cílem našeho místního sdružení v Lokti je přinést do našeho města nové nápady, větší zapojení občanů do rozhodování i větší důraz na otevřenost a kreativitu při diskuzích o dalším rozvoji našeho města. Rádi přivítáme v našich řadách kohokoliv, jemuž jsou tyto myšlenky blízké a je ochoten se aktivně zapojit. Najít nás můžete na facebooku (Piráti