piotrkmita.com
Okropności zabawy
Co za odwaga! (Que valor!) \ 16 x 9 cm \ intaglio \ 2011 Nie można na to patrzeć. (No se puede mirar.) \ 16 x 9 cm \ intaglio \ 2011 Nie mogą się porozumieć. (No se convienen.) \ 12,8 x 8,8 cm \ intaglio \ 2011 Zasłużył na to. (Lo merecia.) […]