pietmulder.com
Periodiek onderhoud
Kent u de voordelen van het periodiek onderhoud aan uw woning? Geen zorgen over de toestand van het houtwerk want het wordt periodiek gecontroleerd op gebreken. Kostenspreiding over een lange reeks…