phuthanh.com
Chiếu sáng trang trí Khách sạn Mường Thanh Lào Cai - Phuthanh LED
Công ty Phú Thành tự hào được lựa chọn để triển khai dự án chiếu sáng trang trí cho Hệ thống khách sạn Mường Thanh – Tập đoàn tư nhân kinh doanh lĩnh vực khách sạn lớn nhất tại Việt Nam với gần 50 khách sạn 4 và 5 sao trên toàn quốc. Xin giới …