phow.ir
چگونه با عایق بندی سقف از هدر رفت گرما جلوگیری کنیم | pHow.ir
عایق بندی سقف و کف راهی موثر در کاهش هدر رفت انرژی است. عایق بندی سقف حداقل برای 40 سال موثر است و چندین برابر هزینه ی خود را برمی گرداند.