phow.ir
چگونه با استفاده از آب خاکستری می توان به حل بحران جهانی کم آبی کمک کرد | pHow.ir
به دلیل رشد فزاینده ی جمعیت و خشک سالی های شدید در سراسر جهان، زمین دچار مسئله ای به نام بحران آب شده است. تنها با صرفه جویی در چند گالن در روز می توان این بحران را حل کرد، اما در بسیاری از نقاط جهان میانگین مصرف چیزی در حدود 400 گالن آب در روز است. با افزایش آگاهی ها افراد به دنبال راه هایی برای کاهش مصرف خود هستند. در این چگونه با آب خاکستری و نحوه ی استفاده از آن در کاهش مصرف آب آشنا می شویم.