phow.ir
چگونه در خانه را بشکنیم | pHow.ir
شکستن در خانه برای نجات یک شخص از آن کارهایی نیست که زیاد اتفاق بیافتد، اما اگر در این شرایط قرار بگیرید بهتر است راه شکستن در را با کمترین آسیب به خود و دیگران و حداقل خستگی بلد باشید. اگر خودتان را خسته کرده باشید یا به خودتان آسیب زده باشید نمی توانید به کسی کمک کنید. پس همین الان آماده شوید.