phow.ir
چگونه با خیال راحت جواب در را بدهیم | pHow.ir
تهاجم به خانه برای سرقت یا جرم های دیگر بسیار ترسناک است و می تواند در هر نقطه ای و هر نوع خانه ای رخ دهد. این نوع سرقت به طرز شگفت آوری شایع شده است. از این رو باید با هوشیاری پاسخ در زدن افراد را بدهیم.