phdcymru.ac.uk
Hyfforddiant
Ar ran yr ESRC, rydym yn cymryd cyfrifoldeb am sicrhau bod y myfyrwyr rydym yn eu cyllido yn cael hyfforddiant ymchwil gwyddoniaeth gymdeithasol eang sy’n rhoi sgiliau iddynt reoli gyrfa ymch…