pfbulgaria.org
Пътешествието на затворника
Затворът е най-големият провал; пресечна точка на личния провал на падението в престъпление и на провала на обществото да предложи нещо отвъд изолацията, отхвърлянето и заклеймяването. Заради този …