pfbulgaria.org
“Ангелска елха”®
Споделете радостта на Рождество Христово с дете на лишен от свобода! Децата на осъдените, особено тези, които не са в социални домове, остават извън благотворителните кампании на всички организации…