pfbulgaria.org
Юбилейна конференция “Помирително правосъдие в България – ролята на общността във възстановяването на всички засегнати от престъпления и лишаването от свобода”
Своята 20 годишнина отбелязваме със създаването на възможност за диалог за справедливостта и помирението Повече от двадесет години работим за намаляване жертвите на престъпленията чрез изграждане н…