pfbulgaria.org
Център за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение и техните семейства “Общност в грижа”, Враца
„ОБЩНОСТ В ГРИЖА”, МОДЕЛ ЗА РАБОТА В ОБЩНОСТТА С ДЕЦА С ДЕВИАНТНО И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА Въведение Моделът «Общност в грижа» е отговор на нарасналата обществена нужда за специ…