pfbulgaria.org
Проект “Европейски възстановителни общности”, април 2014 – май 2016
Общи данни за проекта Проект „European Communities of Restoration (ECOR)”, финансиран от Criminal Justice Program на Европейският Съюз European Communities Of Restoration (ECOR) Период на реализаци…