pfbulgaria.org
Програма “Адаптационна среда”
І. История Първата Възстановителна общност (Community of Restoration) се създава в затвор София в ОЗТ „Кремиковци”, през 2003 година, чрез проект „Адаптационна среда” (Adaptation Environment), чиет…