pfbulgaria.org
Активни общности в превенцията от институционализация на деца и младежи
Проект “Активни общности в превенция от институционализацията на деца и младежи” е фокусиран върху проблемите на деца и младежи в конфликт със закона. Това са многопластови проблеми, св…