pfbulgaria.org
Покана за Общо събрание на 23 юни 2019
София, 21 май 2017 Председателят на “Пи-Еф България – Общност за помирително правосъдие” свиква Общо събрание на членовете на Дружеството на 23 юни 2019, неделя, от 16 ч. на адрес…