pfbulgaria.org
Покана за Общо събрание на 21 октомври 2017
София, 21 септември 2017 Председателят на “Пи-Еф България – Общност за помирително правосъдие” свиква Общо събрание на членовете на Дружеството на 21 октомври 2017, събота, от 11 …