pfbulgaria.org
„Обучение на обучителите” по проект „Езици зад решетките“ 2012-2014
На 15-16 Окт. в гр. София се проведе „Обучение на обучителите” по проект „Езици зад решетките“ 2012-2014, финансиран от ЕК, с координатор die Berater Austria и партньори Prison Fellowship Bulgaria …