pfbulgaria.org
“Поколенията – образи в огледалото “
Кампанията „ПОКОЛЕНИЯТА – ОБРАЗИ В ОГЛЕДАЛОТО” бе проведена за първи път от ДРОПЛС на 29.04.2010 г., с поредица от събития на територията на община Враца и затвор Враца. Името на кампанията е даден…