pfbulgaria.org
Какво искаме и какво правим?
Какво искаме да постигнем? Общество на помирението, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез дейна проповед и живо свидетелств…