pfbulgaria.org
Устав
У С Т А В на ДРУЖЕСТВО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Статут. Дружеството е православна общност на духовници и миряни, обединени от желан…