pfbulgaria.org
Управителен съвет
Членове на УС, мандат 2015 – 2018 прот. Николай Георгиев – Председател Свещенослужител на Българската Православна Църква – Българска Патриаршия от ноември 1989. Първият изповедник на Со…